Medical Fitness formulär för felanmälan.

Medical Fitness arbetsgång för felanmälan.
  • Använd formuläret för felanmälan
  • Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
  • Beskriv problemet / skadan så utförligt som möjligt.
  • Bifoga bilder då det underlättar bedömningen av skadan och hur vi enklast löser problemet.
  • Bifoga även kopia på din faktura.
  • Efter att vi mottagit din anmälan så kommer uppgifterna att sammanställas.
  • Därefter sker en bedömning av tillverkaren som beslutar vilka åtgärder som eventuellt skall vidtagas.
  • Efter tillverkarens bedömning återkommer vi med beslut  och  samtidigt anger vi hur vi går vidare i ärendet.
  • Ingen utrustning skall skickas innan vi ger klartecken för det.

Använd vårt Pdf formulär:  MEDICAL FITNESS FORMULÄR FÖR FELANMÄLAN

Fyll i formuläret och maila till:  tony@medicalfitness.se

*

Våra garantiregler

Medical Fitness tillämpar garantitiden som tillverkaren anger, vilket för de flesta produkter är 1 år. I händelse av att tillverkaren erbjuder längre garantitid är det den som gäller.

Vi följer tillverkarens garantiregler och produkterna bedöms av tillverkaren innan garantifel godkännes, om inget annat avtalats.

För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Garantin gäller inte heller vid åsknedslag eller liknande väderpåverkan. Om produkterna modifieras med icke officiell programvara så slutar garantin att gälla om felet beror därav.

Garantitiden räknas från fakturadatum och faktura skall uppvisas/bifogas vid garantikrav.

Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till service. Medical Fitness AB eller serviceverkstaden står för returfrakten tillbaka till kunden under garantitiden. Medical Fitness ersätter inte köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Förbrukningsartiklar omfattas ej av garanti.