Medical Fitness formulär för felanmälan.

Medical Fitness formulär för felanmälan.

Tänk på att vara så noggrann som möjligt i din beskrivning av skadan och bifoga gärna bilder då det kan underlätta vår bedömning av skadan och hur vi enklast löser problemet. Efter att vi mottagit din anmälan så kommer vi att sammanställa uppgifterna för att därefter få en bedömning av tillverkaren som beslutar vilka åtgärder som eventuellt skall vidtagas. Efter tillverkarens bedömning kommer vi att återkomma med beslut  och  samtidigt ange hur vi snabbast kan gå vidare i ärendet. Ingen utrustning skall skickas innan dess.

Använd vårt Pdf formulär:  MEDICAL FITNESS FORMULÄR FÖR FELANMÄLAN  Fyll i formuläret och maila till:  tony@medicalfitness.se

Bifoga även kopia på din faktura samt bilder som vi som visar problemet om det är möjligt.

*

Våra garantiregler

Medical Fitness lämnar 1 års produktgaranti. I händelse av att tillverkaren erbjuder längre garantitid är det den som gäller. Vi tillämpar tillverkarens garantiregler och produkterna bedöms av tillverkaren innan garanti godkännes om inget annat avtalats. För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Garantin gäller inte heller vid
åsknedslag eller liknande väderpåverkan. Om produkterna modifieras med icke officiell programvara så slutar garantin att gälla om felet beror därav.

Garantitiden räknas från fakturadatum och faktura skall uppvisas/bifogas vid garantikrav. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till service. Medical Fitness AB eller serviceverkstaden står för returfrakten ut till kunden under garantitiden. Medical Fitness ersätter inte köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Förbrukningsartiklar omfattas ej av garanti.