Medical Fitness samarbetar med Wasa Kredit vid finansiering

Medical Fitness i Göteborg AB i samarbete med Wasa Kredit erbjuder finansiering i form av Leasing eller Hyra

 

Medical Fitness samarbetar med Wasa Kredit vid finansiering

Medical Fitness samarbetar med Wasa Kredit vid finansiering

Leasing

 

 • 24 månaders leasing
 • 36 månaders leasing
 • 48 månaders leasing
 • 60 månaders leasing

Vad är leasing ?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.

Vad kan leasas ?

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande leasingobjekt är datorer, verkstadsmaskiner, tryckpressar, möbler mm.

Fördelar med leasing ?

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden och kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är den 24 – 60 månader.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Fördelar Leasing – kort sammanfattning :

• Företaget binder inte upp sitt kapital.
• Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
• Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
• Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
• Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
• Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
• Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
• Hela hyran är avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad.
• Företaget kan dra nytta av maskinen när han behöver det, inte först när han kan betala det.
• Sedvanlig kreditprövning sker av Wasa Kredit. Wasa Kredit lämnar besked mycket snabbt.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde kan en förhöjd första leasingavgift läggas in.

Hyra

 • 24 månaders hyra
 • 36 månaders hyra
 • 48 månaders hyra
 • 60 månaders hyra

Vad är hyra?

Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren. Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för uppgradering.

Vad kan hyras?

Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande hyresobjekt är kaffemaskiner, vattenmaskiner och övriga kontorsmaskiner såsom kopieringsmaskiner, möbler mm.

Fördelar med hyra

 • Hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning.
 • Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Hyra binder inte företagets kapital, använder inte bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
 • Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad. Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.

Medical Fitness samarbetar med Wasa Kredit vid finansiering